Dostęp do czujki z poziomu VB6

Zaczęty przez krzyszp, 10 Sierpień 2012, 12:29

krzyszp

Szukałem jakiś bibliotek, żeby dostać się do czujki z poziomu .NET, ale jedyne rozwiązanie jakie znalazłem było komercyjne (i drogie). MSDN jest kompletnie do kitu w temacie dostępu do urządzeń HID.
Trafiłem jednak na kod dla VB6 (nawet lepiej IMHO niż .NET) i mam już połączenie z czujką. Oto fragmenty kodu:

Zapis do czujki:
' Send data to the device.
' Pass in a buffer with the data to send, and the number of bytes in the buffer
' Function returns number of characters actually written
' Data array index starts at 1, but element 0 must exist (holds the report ID)

Public Function WriteToHID(ByRef DataToSend() As Byte, Optional Datalength As Long = 64) As Long
   
    Dim NumberOfBytesWritten As Long
    Dim ByteValue As String
    Dim result As Long
   
    'The first byte is the Report ID
    DataToSend(0) = 0
   
    NumberOfBytesWritten = 0
   
    result = WriteFile(HID_Write_Handle, DataToSend(0), Datalength + 1, NumberOfBytesWritten, 0)

    WriteToHID = NumberOfBytesWritten - 1
   
End Function


Odczyt z czujki:

' Read data from the device and puts it into ReceiveBuffer()
' array index starts at 1, but array must include element 0 (holds the report ID)
' Function returns an error code:
' WAIT_OBJECT_0 (0) = read was successful
' WAIT_TIMEOUT (258) = no response within timeout limit
' other code = some other, undefined error

Public Function ReadFromHID(ByRef ReceiveBuffer() As Byte, Optional Datalength As Long = 64, Optional Timeout_in_msec As Integer = 5000) As Long
 
    Dim NumberOfBytesRead As Long
    Dim result As Long
   
    result = ReadFile(HID_Read_Handle, ReceiveBuffer(0), Datalength + 1, NumberOfBytesRead, HIDOverlapped)
    result = WaitForSingleObject(EventObject, Timeout_in_msec)
    Call ResetEvent(EventObject)

    If result <> WAIT_OBJECT_0 Then ' if there was a timeout or some other error
       
        result = CancelIo(HID_Read_Handle)
        CloseHandle (HID_Write_Handle)
        CloseHandle (HID_Read_Handle)
        MyDeviceDetected = False

    End If

    ReadFromHID = result
   
End Function


Wywołanie zapisu/odczytu:

Private Sub ReadAndWriteToDevice()

    Dim i As Long
   
    Dim OutputReportData(65) As Byte
    Dim InputReportData(65) As Byte

    lstResults.Clear
   
    lstResults.AddItem "***** HID Test Report *****"
   
    OutputReportData(1) = 10 + adder
    OutputReportData(2) = 20 + adder
    OutputReportData(3) = 30 + adder
    OutputReportData(4) = 40 + adder
    OutputReportData(5) = 50 + adder
    OutputReportData(6) = 60 + adder
    OutputReportData(7) = 70 + adder
    OutputReportData(8) = 80 + adder
   
    adder = (adder + 1) Mod 10
   
    If MyDeviceDetected = False Then MyDeviceDetected = FindTheHid
   
    If MyDeviceDetected = True Then
   
        Call WriteToHID(OutputReportData)
        Call ReadFromHID(InputReportData)
       
    End If
   
    lstResults.AddItem "Data Written:"
   
    For i = 1 To 8
        lstResults.AddItem OutputReportData(i)
    Next i
   
    lstResults.AddItem ""
   
    lstResults.AddItem "Data Received:"
   
    For i = 1 To 8
        lstResults.AddItem InputReportData(i)
    Next i
   
End Sub


Z kodu widzę, że dane są (za pomocą tych funkcji) wysyłane/odbierane w pakietach po 64 bajty, a my używamy 128 (ale to akurat łatwo zmienić). Pytanie teraz, jak powinien wyglądać ciąg danych, aby np. zrobić odczyt z czujki?


Należę do drużyny BOINC@Poland
Moja wizytówka

krzyszp

A jednak dopadłem się z .NET :)
Czy taka odpowiedź z czujki ma sens?

14  E1  05  00  A7  00  00  00  00  67  00  20  00  47  00  52 
00  53  00  61  00  64  00  69  00  6F  00  61  00  63  00  34 
03  72  00  61  00  64  00  69  00  6F  00  61  00  63  00  74 
00  69  00  76  00  65  00  61  00  74  00  68  00  6F  00  6D 
00  65  00  2E  00  6F  00  72  00  67  00  20  00  47  00  52 
00  53  00  62  00  64  00  65  00  76  00  2E  00  61  00  74 
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00 
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00


Należę do drużyny BOINC@Poland
Moja wizytówka