Baza wiedzy (promieniowanie, dozymetria, ochrona)

Zaczęty przez Svistak, 02 Listopad 2011, 15:20

Svistak

Myślę, że "dojrzeliśmy" do tego, aby nie tylko działać z czujkami, testować je, podłączać, cieszyć się nimi i punktować na platformie BOINC, ale także do tego, aby zgłębić swoją wiedzę odnośnie wszystkiego, co się tyczy projektu Radioactive@Home.

Zapraszam więc:

  • na swojego chomika, gdzie można w ramach mojego transferu - nawet bez rejestracji - pobrać trochę owych "źródełek" wiedzy,
  • na portal nuclear.pl - znajdziecie tam sporo wiedzy dodatkowo wzbogacającej nasze "spojrzenie" na liczącą czujkę,
  • do nowego działu na stronie Projektu Rad@H - "Wiedza",
  • ...

Miłej lektury do poduszki i zachęcam innych, którzy coś ciekawego znaleźli, aby poszerzali nasza wirtualną bibliotekę!Nieco informacji o jednostkach:

Rentgen - jest jednostką dawki ekspozycyjnej (mówi nam tylko o natężeniu promieniowania gamma w miejscu pomiaru - czyli jak bardzo fotony zjonizują nam kilogram powietrza). Jest to stara jednostka i uwaga: dotyczy tylko promieniowania gamma! (co wynika z jej definicji) Teraz odpowiednikiem Rentgena jest po prostu C/kg.

Jeżeli chcemy mówić o wpływie promieniowania na dowolną materię tudzież człowieka, używamy pojęcia dawki pochłoniętej lub dawki równoważnej (pomijam na razie inne dawki).
Jednostką dawki pochłoniętej jest Grej (SI) (a był rad (CGS)).
Aby uwzględnić rodzaj i energię danego promieniowania na organizm żywy, wprowadzono pojęcie dawki równoważnej.
Jednostką dawki równoważnej jest Siwert (SI) (był rem (CGS)).

I teraz jak przeliczyć dawkę ekspozycyjną na dawkę równoważną?
Otóż 1 Rentgen to z definicji ładunek elektryczny 2.57976*10^-4 C wytworzony poprzez jonizację promieniami gamma 1 kilograma powietrza (0'C i 760 mm Hg (1 Tor)). Aby tak zjonizować tyle powietrza, należy dostarczyć w postaci promieniowania gamma energię 87600 ergów, czyli na każdy gram powietrza to będzie 87.6 erg/g.
Jednostka dawki pochłoniętej 1 Rad = 100 erg/g. Czyli 1 Gy = 100 rad = 10000 erg/g. Ponieważ jak już wspomniałem Rentgen ma sens jedynie w przypadku promieniowania gamma, współczynnik (biologicznej efektywności promieniowania) dawki równoważnej będzie równy 1.
A więc dawka równoważna o wartości 1 Sv (= 100 rem) = 1 Gy (= 100 rad) = 1 J/kg = 10000 erg/g = 114.155 R (10000/87.6)

W skrócie:
1 Sv = 100 rad (rem) = 114.155 R
1 R = 0.876 rad (rem) = 0.00876 Sv = 8.76 mSv

Niewiele jest na świecie miejsc ciszy i spokoju

www.pripyat.com